Uchwała nr LVIII/1087/VIII/2022 z dnia 2022-01-18

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVIII/1087/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie skargi E. K. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-01-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • skargi

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 14:14:28.0