Uchwała nr LX/1128/VIII/2022 z dnia 2022-03-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LX/1128/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie przyjęcia "Programu działań profilaktycznych miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane".

Data podjęcia:

2022-03-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • różne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-03-14 13:12:32.0