Uchwała nr LXIV/1207/VIII/2022 z dnia 2022-05-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1207/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie skargi A. B. na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-05-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-24 14:23:43.0