Uchwała nr LXVI/1046/VI/2014 z dnia 2014-04-29

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVI/1046/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

Data podjęcia:

2014-04-29

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2014-07-01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2014-05-21
  • Pozycja w dzienniku: 3193

Uchyla uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-04-29 00:00:00.0