Uchwała nr LXVI/1232/VIII/2022 z dnia 2022-06-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVI/1232/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2022 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania.

Data podjęcia:

2022-06-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-23 10:44:27.0