Uchwała nr LXVI/1235/VIII/2022 z dnia 2022-06-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVI/1235/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2022 w sprawie skargi M. S. na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle'a w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-06-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-23 10:44:51.0