Uchwała nr LXX/1271/VIII/2022 z dnia 2022-09-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXX/1271/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2022-09-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-14 10:31:14.0