Uchwała nr LXXI/1292/VIII/2022 z dnia 2022-09-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1292/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20-09-2022 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2022-09-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 13:08:43.0