Uchwała nr LXXII/1316/VIII/23/2022 z dnia 2022-10-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Stanowisko Nr LXXII/1316/VIII/23/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie apelu do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego pilnego opracowania i wdrożenia reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Data podjęcia:

2022-10-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-10-18 12:47:39.0