Uchwała nr LXXII/1337/VIII/2022 z dnia 2022-10-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXII/1337/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Miasta Poznania w sprawie uznania alei drzew znajdującej się przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu za pomnik przyrody.

Data podjęcia:

2022-10-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • różne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-10-18 12:39:16.0