Uchwała nr LXXII/550/II/98 z dnia 1998-05-19

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXII/550/II/98 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 19 maja 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "TRÓJPOLE" w Poznaniu

Data podjęcia:

1998-05-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1998-05-19 00:00:00.0