Uchwała nr LXXII/853/III/2001 z dnia 2001-10-31

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXII/853/III/2001 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2001R.W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ POZNANIA NR XCII/538/93 Z DNIA 23 LISTOPADA 1993 R., W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ ICH WYDZIERŻAWIANIA LUB NAJMU NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ TRZY LATA

Data podjęcia:

2001-10-31

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2001-11-28, treść:
    orzeczenie nieważności uchwały

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Dziczkaniec
ostatnia zmiana w dniu 2007-02-08 10:30 - wskazano uchwałę zmienioną ()