Uchwała nr LXXIII/1338/VIII/24/2022 z dnia 2022-11-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Stanowisko Nr LXXIII/1338/VIII/24/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy i ZSRS w czasie II wojny światowej w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-11-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-15 13:15:07.0