Uchwała nr LXXIV/1174/VI/2014 z dnia 2014-10-14

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1174/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2014-10-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01

Zmienia uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • transport

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-10-14 00:00:00.0