Uchwała nr LXXXIII/960/2002 z dnia 2002-03-26

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXXIII/960/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania.

Data podjęcia:

2002-03-26

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2002-03-26 00:00:00.0