Uchwała nr XCIX/1124/IV/2006 z dnia 2006-07-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XCIX/1124/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania oraz wykonania planów finansowych niektórych jednostek zaliczanych do podsektora finansów publicznych za pierwsze półrocze.

Data podjęcia:

2006-07-11

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Regionalna Izba Obrachunkowa z dnia 2006-08-09, treść:
    orzeczenie nieważności postanowienia § 1 tiret 2 ppkt a) i b) uchwały

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2006-08-01 14:17 - słowa kluczowe ()