Uchwała nr CV/611/94 z dnia 1994-05-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR CV/611/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 maja 1994 r. w sprawie stanowiska w przedmiocie projektu ustaleń z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego m. Poznania dot. rezerwatów, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

Data podjęcia:

1994-05-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-05-10 00:00:00.0