Uchwała nr II/11/78 z dnia 1978-03-29

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

w sprawie nadania nazw niektórych ulicom w mieście Poznaniu.

Data podjęcia:

1978-03-29

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

Kategorie tematyczne:

  • NAZEWNICTWO ULIC

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-02 08:16:12.0