Uchwała nr LI/689/V/2009 z dnia 2009-03-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LI/689/V/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 luteggo 2009 r. Nr XLIX/642/V/2009 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Głuszynki - część B" w Poznaniu

Data podjęcia:

2009-03-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Natalia Malinowska
ostatnia zmiana w dniu 2009-03-23 12:26 - słowa - klucze (Aktualizacja)