Uchwała nr LV/278/92 z dnia 1992-04-28

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LV/278/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Poznania

Data podjęcia:

1992-04-28

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1992-04-28 00:00:00.0