Uchwała nr LX/817/V/2009 z dnia 2009-09-15

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LX/817/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w/s zmiany uchwały Nr III/13/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 r. w/s powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

Data podjęcia:

2009-09-15

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Natalia Malinowska
ostatnia zmiana w dniu 2009-09-21 13:33 - słowa klucze (Aktualizacja)