Uchwała nr LXVII/708/IV/2005 z dnia 2005-04-19

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXVII/708/IV/2005 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 19 kwietnia 2005 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu

Data podjęcia:

2005-04-19

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Opis zmian: nowa uchwała ()
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2005-04-28 15:27