Uchwała nr LXVII/920/V/2010 z dnia 2010-02-02

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVII/920/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2010 r. w/s zmiany uchwały Nr XLIX/665/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania ds. reformy jednostek pomocniczych miasta Poznania oraz określenia zakresu jej działania

Data podjęcia:

2010-02-02

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2010-03-01

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Szubczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2010-02-08 11:43 - słowa-klucze (Aktualizacja)