Uchwała nr LXXXIII/966/III/2002 z dnia 2002-04-09

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXXIII/966/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "TRAMPER".

Data podjęcia:

2002-04-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2002-04-09 00:00:00.0