Uchwała nr LXXXIX/1676/VIII/2023 z dnia 2023-09-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXXIX/1676/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2023-09-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • komisje rady

Dokumenty aktu prawnego:

Tekst ujednolicony:

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-13 14:05:41.0