Uchwała nr XCVI/1846/VIII/2024 z dnia 2024-01-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XCVI/1846/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-01-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2024-01-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2024-01-26
  • Pozycja w dzienniku: 1166

Zmienia uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • transport

Dokumenty aktu prawnego:

Tekst ujednolicony:

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-01-24 12:55:10.0