Uchwała nr XIII/144/VI/2011 z dnia 2011-06-27

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIII/144/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 27-06-2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2010 rok.

Data podjęcia:

2011-06-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2011-06-27 00:00:00.0