Uchwała nr XLII/445/IV/2004 z dnia 2004-04-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XLII/445/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 kwietnia 2004 roku - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Data podjęcia:

2004-04-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2004-06-07
  • Numer dziennika: 83
  • Pozycja w dzienniku: 1717

Kategorie tematyczne:

  • gospodarowanie nieruchomościami

Dokumenty aktu prawnego:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2004-04-20 00:00:00.0