Uchwała nr XV/208/VIII/2019 z dnia 2019-07-09

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XV/208/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Poznaniu.

Data podjęcia:

2019-07-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 14:25:07.0