Uchwała nr XVI/180/VI/2011 z dnia 2011-08-08

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVI/180/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 08-08-2011 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2011 rok.

Data podjęcia:

2011-08-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2011-09-27
  • Numer dziennika: 258
  • Pozycja w dzienniku: 4081

Kategorie tematyczne:

  • PODATKI

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Regionalna Izba Obrachunkowa z dnia 2011-09-07, treść:
    stwierdzenie podjęcia uchwały z naruszeniem przepisów prawa; naruszenie o charakterze nieistotnym

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2011-08-08 00:00:00.0