Uchwała nr XXIV/449/VIII/2020 z dnia 2020-03-10

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIV/449/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2020-03-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-07-01

Uchyla uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • transport

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-17 13:45:59.0