Uchwała nr XXVI/481/VIII/2020 z dnia 2020-04-28

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXVI/481/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

Data podjęcia:

2020-04-28

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2020-07-01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
  • Pozycja w dzienniku: 3961

Uchyla uchwałę

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-30 15:23:20.0