Uchwała nr XXVII/173/88 z dnia 1988-05-27

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

w sprawie nazwy projektowanego osiedla w Poznaniu.

Data podjęcia:

1988-05-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

Kategorie tematyczne:

  • nazewnictwo ulic

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-02 08:15:27.0