Uchwała nr V/42/III/98 z dnia 1998-12-22

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR V/42/III/98 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 22 GRUDNIA 1998 R. W SPRAWIE :PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "REJON UL. SARMACKIEJ" W POZNANIU.

Data podjęcia:

1998-12-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1998-12-22 00:00:00.0