Uchwała nr XCV/1083/III/2002 z dnia 2002-08-27

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XCV/1083/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie: zmiany statutu Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. - Na podstawie art. 6, w związku z art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w porozumieniu z Ministrem Kultury, Rada Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2002-08-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA I NAUKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Metryczka

Opis zmian: wskazano uchwałę zmienioną ()
Opublikował(a): Barbara Dziczkaniec
Data i godzina publikacji: 2007-03-29 13:37