Uchwała nr XIX/247/VII/2015 z dnia 2015-11-03

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIX/247/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 zmieniająca uchwałę Nr LX/603/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których Miasto jest właścicielem albo zarządzającym.

Data podjęcia:

2015-11-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
  • Pozycja w dzienniku: 6656

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-11-03 00:00:00.0