Uchwała nr XIX/325/VIII/2019 z dnia 2019-11-19

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIX/325/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2019-11-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-12-02

Uchyla uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-28 09:28:27.0