Uchwała nr XIX/329/VIII/2019 z dnia 2019-11-19

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIX/329/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 zmieniająca uchwałę Nr VIII/104/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019.

Data podjęcia:

2019-11-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-28 14:13:20.0