Uchwała nr XLI/242/II/96 z dnia 1996-05-21

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XLI/242/II/96 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 21 maja 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr XCII/538/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Data podjęcia:

1996-05-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aleksandra Filipiak
ostatnia zmiana w dniu 2007-01-12 12:01 - wskazano uchwałę zmienioną ()