Uchwała nr XLIII/275/II/96 z dnia 1996-06-19

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XLIII/275/II/96 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PODOLANY"

Data podjęcia:

1996-06-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1996-06-19 00:00:00.0