Uchwała nr XLV/793/VIII/2021 z dnia 2021-04-20

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLV/793/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2021-04-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-06-01

Uchyla uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-23 13:21:59.0