Uchwała nr XVI/124/II/95 z dnia 1995-04-18

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XVI/124/II/95 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 kwietnia 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Poznań - Morasko

Data podjęcia:

1995-04-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1995-04-18 00:00:00.0