Uchwała nr XVIII/200/III/99 z dnia 1999-07-30

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XVIII/200/III/99 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 30 LIPCA 1999 R. W SPRAWIE: UCHYLENIA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC PIASTOWSKA, DOLNA WILDA, DROGA DĘBIŃSKA, OZNACZONEGO SYMBOLEM II KZ SR*4.

Data podjęcia:

1999-07-30

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 1999-07-30

Uchyla częściowo uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Sąd Administracyjny z dnia 2001-02-16, treść:
    nieważność uchwały w § 1

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Dziczkaniec
ostatnia zmiana w dniu 2007-01-23 10:19 - wskazano uchwałę częściowo uchyloną ()