Uchwała nr XVIII/309/VIII/2019 z dnia 2019-10-15

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVIII/309/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji D. Ł. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich oraz uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-10-15

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-22 13:32:42.0