Uchwała nr XX/352/VIII/2019 z dnia 2019-12-03

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XX/352/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XII/177/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2019-12-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-12 12:13:25.0