Uchwała nr XX/362/VIII/2019 z dnia 2019-12-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XX/362/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-12-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-12 11:32:49.0