Uchwała nr XXI/241/III/99 z dnia 1999-10-19

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXI/241/III/99 RADY MIASTA POZNANIA Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 1999 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "STRZESZYN" W POZNANIU.

Data podjęcia:

1999-10-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Uchwały częściowo uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1999-10-19 00:00:00.0