Uchwała nr XXII/420/VIII/2020 z dnia 2020-02-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/420/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie skargi B. S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Data podjęcia:

2020-02-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-18 13:09:07.0