Uchwała nr XXII/421/VIII/2020 z dnia 2020-02-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/421/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji R. S.

Data podjęcia:

2020-02-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-18 13:09:48.0