Uchwała nr XXIII/422/VIII/2020 z dnia 2020-02-25

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/422/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

Data podjęcia:

2020-02-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-02 14:06:50.0